Nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten Lees online  |  Afmelden
AFM   26 april 2018
Jaarverslag AFM 2017: meer internationale samenwerking en focus op voorkómen van problemen
In 2017 raakte de digitalisering en internationalisering van de financiële markten in een stroomversnelling. Naast de aanpak van bestaande problemen in de markt, lag de focus van de AFM daarom ook op nieuwe risico’s voor consumenten en het voorkomen van problemen. Het toezicht op de kapitaalmarkten is versterkt, in belangrijke mate door de totstandkoming van nieuwe Europese regelgeving.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Lees meer
 
Heeft u de marktmonitor al ingevuld?
De uiterste invuldata voor de marktmonitor adviseurs & bemiddelaars 2018 (MMAB 2018) naderen. Groep 1 heeft de tijd tot en met zondag 6 mei, groep 2 tot en met zondag 13 mei en groep 3 tot en met zondag 20 mei 2018. Wacht niet tot het laatste moment. Bel het Ondernemersloket als u problemen heeft met invullen.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Lees meer
 
AFM herziet Leidraad tweede pijler pensioenadvisering
In 2017 heeft de AFM twee verkennende onderzoeken uitgevoerd naar tweede pijler pensioenadvisering. De AFM onderzocht hierbij de kwaliteit van pensioenadvisering aan werkgevers en deed onderzoek naar de door adviseurs gebruikte pensioenadviessoftware. Uit deze onderzoeken blijkt dat de huidige ‘Leidraad tweede pijler pensioenadvisering’ uit 2009 op onderdelen geactualiseerd kan worden.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Lees meer
 
Richtlijn betaalrekeningen (PAD): transparantieverplichtingen per 31 oktober 2018
Aanbieders van betaalrekeningen moeten vanaf 31 oktober 2018 voldoen aan een aantal transparantiebepalingen, voortkomend uit de richtlijn betaalrekeningen, de Payment Accounts Directive (PAD). De PAD beoogt onder meer de kosten voor betaalrekeningen en daaraan verbonden diensten inzichtelijker en beter vergelijkbaar te maken. Hiervoor wordt het gebruik van Europese informatiesjablonen verplicht gesteld.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Lees meer
 
IDD: AFM publiceert 20 nieuwe Q&A's
Op 1 oktober 2018 treedt de Insurance Distribution Directive (IDD) in werking, de Europese richtlijn voor Verzekeringsdistributie. Wanneer moet u als bemiddelaar in een verzekeringsproduct gegevens delen met de ontwikkelaar? En valt het aanbieden van een doorlopende reisverzekering onder de Vrijstellingsregeling? U vindt de antwoorden in de nieuwe veelgestelde vragen op de website.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Lees meer
 
ESMA publiceert Q&A winstprognoses in prospectussen
De recente versie van de Q&A’s van ESMA over het prospectustoezicht bevat een nieuwe Q&A (nr 102) over winstprognoses. Hiermee geeft ESMA een ruimere uitleg van de definitie van 'winstprognose' dan de AFM tot nu heeft gehanteerd. Informatie die voorheen niet kwalificeerde als een winstprognose doet dat nu mogelijk wel. 
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Lees meer
 
ESMA verduidelijkt het tick-size regime voor beleggingsondernemingen met systematische internalisatie
ESMA heeft voorstellen gepubliceerd om de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587 (RTS 1) te wijzigen en ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Met dit voorstel streeft ESMA naar het gelijktrekken van het speelveld tussen handelsplatformen en Systematic Internalisers (SI's), en bij te dragen aan eerlijke en efficiënte prijsvorming.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Lees meer
 
ESMA verduidelijkt MiFIR-handelsverplichting voor derivaten ‘combinatie transacties’
ESMA heeft onlangs een advies uitgebracht over richtlijnen voor de behandeling van ‘combinatie-transacties’ wanneer het derivaten betreft die moeten worden verhandeld op een handelsplatform uit hoofde van artikel 28 van de Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR).
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Lees meer
 
Projectinformatie op crowdfundingplatformen veelal niet toereikend
Crowdfundingplatformen stellen vaak niet voldoende informatie beschikbaar aan investeerders over de projecten die zij op hun website hebben staan. Voor investeerders is het hierdoor niet mogelijk om passende investeringsbeslissingen te nemen. Dit concludeert de AFM na een onderzoek naar de projectinformatie op de websites van 18 crowdfundingplatformen met een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Lees meer
 
Maatregelen
Boete voor Perfect Hypotheken
Boete voor De Groot, eigenaar van Perfect Hypotheken  
Boete voor kredietbemiddelaars Geldshop en Geldlenen
 
Overig nieuws
Speech Jan Boerboom bij uitreiking Keurmerk Klantgericht Verzekeren
ESMA-richtsnoeren kennis en bekwaamheid: geactualiseerde en aangevulde veelgestelde vragen (o.a. over de institutionele markt)
ESMA publiceert 22th extract van de EECS database
IOSCO publiceert aanbevelingen verbeteren transparency and regulatory reporting in corporate bond markets
 
Nieuwsoverzichten
Alle nieuwsberichten
Accountantsorganisaties
Adviseurs en bemiddelaars
Banken en verzekeraars
Beleggingsondernemingen
Beleggingsinstellingen / AIFM
Crowdfundingplatformen
Effectenuitgevende ondernemingen
Handels- en afwikkelplatformen
Pensioenuitvoerders
MiFID II
 
Nieuwsbriefabonnement wijzigen
Deze nieuwsbrief is samengesteld op basis van uw persoonlijke voorkeuren. U kunt deze voorkeuren zelf aanpassen.
Gegevens wijzigen
AFM
De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.
Contactinformatie
Veelgestelde vragen
Over AFM
Volg ons
Twitter
Facebook
Linkedin