Nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten Lees online  |  Afmelden
AFM   28 februari 2019
Voorkómen van onverantwoord gebruik technologie en data
Het toenemend gebruik van (nieuwe) technologie en data biedt kansen voor financiële ondernemingen en voordelen voor consumenten, maar brengt ook risico’s met zich mee. Op de Nederlandse markt zijn momenteel ruim vierhonderd fintech-bedrijven actief. Het is belangrijk dat financiële ondernemingen hun interne risico’s beheersen en voldoende grip hebben op de gebruikte technologie.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Lees meer
 
Banken hebben aan bijna 17.000 mkb’ers compensatie of volledig voorschot aangeboden
Eind 2018 waren vier banken klaar met het versturen van een aanbod aan gedupeerde mkb’ers. Eén bank heeft aangegeven dat de laatste aanbodbrieven nog vóór het eind van het eerste kwartaal van 2019 worden verstuurd. De andere bank die nog niet klaar was heeft alle klanten die in 2018 geen aanbodbrief hebben ontvangen een volledig voorschot aangeboden.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Lees meer
 
AFM roept financiële dienstverleners op gevolgen brexit te analyseren en klanten te informeren
De AFM roept financiële dienstverleners op de gevolgen van de naderende brexit zo snel mogelijk in kaart te brengen. Een harde brexit op 29 maart 2019, zonder nadere afspraken tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU en zonder overgangsregeling, kan ondernemingen en haar klanten namelijk direct raken.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Lees meer
 
Evaluatie MiFID II: kostentransparantie en productontwikkeling moeten beter
Banken en brokers moeten transparanter zijn over de beleggingskosten en beter toetsen of de kopers van risicovolle en complexe beleggingsproducten daarvoor geschikt zijn. Voor de belegger is vooruitgang geboekt door de toepassing van de productinterventie-bevoegdheid. Op de kapitaalmarkten zijn transparantieverplichtingen nog niet volledig gerealiseerd.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Lees meer
 
Crowdfundingplatformen verbeteren informatieverstrekking
Crowdfundingplatformen in Nederland met een vergunning of ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden hebben hun informatieverstrekking aan investeerders flink verbeterd. Dit geldt vooral voor informatie over betalingsachterstanden en de projectinformatie op hun website.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Lees meer
 
Nieuw (elektronisch) format op komst voor jaarrekeningen
De Europese Commissie is onder voorbehoud akkoord gegaan met de Regulatory Technical Standards (RTS) voor een European Single Electronic Format (ESEF). Dit is een nieuw format voor jaarrekeningen dat op haar verzoek is opgesteld door de European Securities and Markets Authority (ESMA). Het is belangrijk dat beursgenoteerde ondernemingen op tijd kennis nemen van deze nieuwe regels en voorbereidingen treffen.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Lees meer
 
Dit moet u weten over de nieuwe richtlijn voor betaaldienstverlening PSD2
De Payment Services Directive 2 (PSD2) is de nieuwe Europese richtlijn over betaaldienstverlening. PSD2 introduceert onder meer twee nieuwe betaaldiensten. Betaaldienstverleners die naast of in het verlengde van een betaaldienst ook financiële diensten (willen) verrichten, moeten naast de vergunning voor betaaldiensten een vergunning hebben voor het verlenen van de aanvullende financiële diensten.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Lees meer
 
Ethics in AI, a way to avoid regulation?
Are ethics in Artificial Intelligence (AI) a way to avoid regulation? Deze vraag beantwoordde AFM-bestuurder Hanzo van Beusekom in zijn keynote voor de 3rd Annual Conference on Fintech and Regulation in Brussel. Hij schreef er ook (in het Engels) een blog over, waarin hij uitlegt hoe principes rondom de ethiek van AI van meer toegevoegde waarde kunnen zijn.
Mail
Facebook Twitter LinkedIn
Lees meer
 
Maatregelen van de AFM en overig nieuws
AFM beboet De Grote Voskuil Capital voor niet aangaan schriftelijke overeenkomst met onafhankelijke bewaarder
AFM legt FPlus Trading last onder dwangsom op
Martin van Rijn nieuwe voorzitter raad van toezicht AFM
AFM en DNB volgen ESMA-statement over EMIR Refit-implementatievraagstukken
 
Nieuwsoverzichten
Accountantsorganisaties
Adviseurs en bemiddelaars
Banken en verzekeraars
Beleggingsondernemingen
Beleggingsinstellingen / AIFM
Crowdfundingplatformen
Effectenuitgevende ondernemingen
Handels- en afwikkelplatformen
Pensioenuitvoerders
 
Nieuwsbriefabonnement wijzigen
Deze nieuwsbrief is samengesteld op basis van uw persoonlijke voorkeuren. U kunt deze voorkeuren zelf aanpassen.
Gegevens wijzigen
AFM
De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.
Contactinformatie
Veelgestelde vragen
Over AFM
Volg ons
Twitter
Facebook
Linkedin